Åpenhetsloven pålegger større virksomheter i Norge å redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden. Sandvoldgruppen AS redegjørelse for 2022 kan leses her.

Gress Oslo | Powered by Plyo