Sandvold

Sandvold bærer navnet til grunnleggeren Kenneth Sandvold og hans familie. Selskapet ble etablert og bygget opp av Bik Bok - gründer Kenneth Sandvold på 1990 tallet. Siden den gang har Sandvold opparbeidet seg en betydelig eiendomsportefølje, og arbeider i dag primært med utleie og forvaltning av sentrale eiendommer i Oslo.

Sandvold Property

Sandvold Property er et norsk, familieeiet eiendomsselskap som leier ut boliger, næringslokaler og parkeringsplasser, og står hver dag til ansvar for nesten 1000 leietakere.

Før var vi kjent under navnet Frognerbygg. Nå har vi endret navn til Sandvold Property for å knytte oss sterkere opp til eierne og deres verdier.

Hovedvekten av eiendommene ligger på sentrale eiendommer i Oslo, blant annet Frogner, Majorstua og Grünerløkka. Vi holder en høy standard på boliger og næringslokaler - og ønsker at standarden også skal prege hvordan vi tar vare på våre leietakere. Vi har den nyeste og beste utgaven av Mine Sider som gir leietaker full kontroll over leieforholdet, kort responstid og tar ansvar for forvaltningen selv.

Det er derfor vi kan si at vi tar godt vare på våre leietakere. I dag, i morgen og i årene som kommer.

Sandvold Equity

Sandvold Equity gjør investeringer i EU/EØS-området med en konservativ strategi og har en konsentrert portefølje. 

Miljøtårnsertifisert

Vi i Sandvold jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Gjennom en bevisst praksis innen helse, miljø og sikkerhet, transport, innkjøp og materialbruk, avfallshåndtering og energi har vi blitt sertifisert for vår innsats. Miljøsertifiseringen er et uttrykk for vårt verdigrunnlag og ambisjon om videre grønn vekst.

Kontakt

Sentralbord / +47 22 12 87 00

Sentralbord / post@sandvold.no

Driftsavdeling / drift@sandvold.no

Regnskap / regnskap@sandvold.no

Besøksadresse / Drammensveien 127, 0277 Oslo

 

Ansatte

Gress Oslo | Powered by Plyo