HUSORDENSREGLER

Ytre orden

1:

Leietaker må sørge for at postkassen er merket med navn.

2:

Gårdsplass, portrom, trappeoppgang, trapperepos, korridorer, felles kjeller- og loftsrom må ikke opptas med gjenstander tilhørende beboerne så som kasser innbo, sportsartikler, barnevogner o.l. Sykler skal ikke settes i oppgangen, men på henvist plass.

3:

Enhver forurensing av gårdsplassen, portrom og ovennevnte fellesrom er forbudt. Alt avfall skal legges i dertil bestemte beholdere. Renovasjonsetaten tar kun med papir, papp og restavfall. Leietaker må selv sørge for bortkjøring av ting som ikke kan kastes i beholderne. Ethvert søl omkring søppelbeholdere og søppelsjakten skal unngås.

4:

Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær m.v. må kun foregå på gårdsplass eller annen av utleier anvist plass.

5:

Uten utleiers skriftlige samtykke er det forbudt å anbringe plakater og oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å male vinduer og vegger og sette opp skilt, antenner eller liknende.

6:

Port og felles inngangsdør skal alltid holdes låst.

7:

Tap av nøkler skal meldes til utleier omgående. Leietaker må bekoste nye nøkler.

8:

På grunn av brannfare og hensyn til andre leietakere er et er ikke tillatt å grille på balkongene.


 
Indre orden

9:

Spikring i vegger, dører og karmer er ikke tillatt. Oppheng på vegger må gjøres med tynne stifter.

10:

Leietaker plikter å innhente utleiers tillatelse før vaskemaskin/oppvaskmaskin installeres

11:

Har leiligheten egen balkong, plikter leietaker å fjerne snø og is fra denne. Hvis dette ikke utføres, kan leier blir ansvarlig for eventuell skade. Det er forbudt å grille på balkongen.

12:

Leietaker må holde det rent og ordentlig rundt inngangsdøren sin. Søppelposer skal ikke settes utenfor døren.

13:

Det skal være ro i leiligheten og eller i huset mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Fester skal varsles andre beboere i god tid på forhånd. Overdreven festing anses som mislighold av avtalen.

14:

Det er ikke lov å røyke i leilighet eller oppgang.

Leietaker er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av leietakers husstand og fremleiere eller andre leietaker har gitt tilgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig.

Gress Oslo | Powered by Plyo